Floristica

Met liefde gemaakt...

Disclaimer

 

Bestellingen worden pas geleverd na volledige betaling, met uitzondering van bedrijven, en vaste klanten. Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd. Betwistingen omtrent het product en de prijs worden enkel aanvaard binnen de 24 uur na ontvangst name van de goederen. Gezien de aard van het product en de korte leveringstijd (binnen de 24 uur) is het niet mogelijk om een bestelling te annuleren. Bij niet-betaling van de goederen op de vervaldag zal een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

 

De prijzen kunnen schommelen tijdens feestdagen (bv. met Valentijn). Om de juiste prijs te kennen, kunt u ons een e-mail sturen of telefonisch contacteren.

 

Foto’s zijn enkel ter illustratie en kunnen afwijken volgens aanbod en marktprijs.